Fundusze Europejskie

www.dreamsart.pl

Projekt pt. ?Opracowanie urządzenia recyklingowego do rozpoznawania, segregowania i wstępnej utylizacji odpadów wielu rodzajów oraz ich wyceny i wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia za recykling?

 

Cele projektu:

 • przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie urządzenia recyklingowego(recyklomatu) do rozpoznawania, segregowania i wstępnej utylizacji wielu rodzajów odpadów
 • współpraca z jednostką naukową

 

Planowane efekty:

 • Wprowadzenie nowego produktu – urządzenia, które umożliwia rozpoznanie, segregację oraz wstępną utylizacją aż 6 różnych rodzajów odpadów tj. aluminium, szkło, PET, zużyte baterie, zużyte strzykawki, opakowania po dezodorantach przy jednoczesnym automatycznym rozpoznawaniu danego rodzaju frakcji i przekierowaniu go do odpowiedniej komory, w której nastąpi utylizacja odpadu poprzez właściwe rozdrobnienie/zgniecenie
 • Urządzenie będzie:
  • Identyfikowało użytkownika za pomocą na następujących technologiach: Bluetooth Beacon, GSM/LTE, LoRa, SigFox, ZigBee, itp.
  • wykorzystywało kamery do rozpoznawania rodzaju frakcji umieszczonej we wrzutni,
  • posiadało jedną wrzutnię, która automatycznie po zweryfikowaniu rodzaju odpadu będzie przerzucała odpad do odpowiedniej komory, gdzie w zależności od rodzaju odpadu dana frakcja będzie kruszona lub zgniatana,
  • miało budowę modułową dzięki czemu możliwa będzie jego dowolna modyfikacja, np. odjęcie modułu w przypadku braku miejsca wokół urządzenia,
  • wyceniało umieszczony we wrzutni surowiec i wpłacało za niego odpowiednie wynagrodzenie.

 

Wartość projektu: 5 026 564,39 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 559 266,89 PLNwww.dreamsart.pl

Projekt pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Aqmet Sp. z o.o. sp.k.”

 

Cele projektu:

 • rozwój dotychczas funkcjonującego w strukturach firmy działu badawczo-rozwojowego Aqmet Sp. z o.o. sp.k i stworzenie tym samym profesjonalnego Centrum Badawczo Rozwojowego Aqmet,
 • przeprowadzone kompleksowych prac badawczo-rozwojowych,
 • zakup i doposażenie Centrum B+R w maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinach mających największy wpływ na zapewnienie długookresowej przewagi konkurencyjnej oraz innowacyjnej na rynku,
 • osiągnięcie pozycji lidera innowacji.

 

Planowane efekty:

 • utworzenie kompletnego, zdolnego do kompleksowej realizacji projektów B+R, centrum badawczo-rozwojowego Aqmet,
 • wprowadzenie do oferty firmy czterech innowacyjnych urządzeń z rodziny automatycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz urządzeń czyszczących sterowanych elektronicznie o cechach i funkcjonalnościach niespotykanych na rynku globalnym

Wartość projektu: 8 102 010,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 305 450,00 PLN