Fundusze Europejskie

www.dreamsart.pl

Projekt pt. ?Opracowanie urządzenia recyklingowego do rozpoznawania, segregowania i wstępnej utylizacji odpadów wielu rodzajów oraz ich wyceny i wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia za recykling?

 

Cele projektu:

 • przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie urządzenia recyklingowego(recyklomatu) do rozpoznawania, segregowania i wstępnej utylizacji wielu rodzajów odpadów
 • współpraca z jednostką naukową

 

Planowane efekty:

 • Wprowadzenie nowego produktu – urządzenia, które umożliwia rozpoznanie, segregację oraz wstępną utylizacją aż 6 różnych rodzajów odpadów tj. aluminium, szkło, PET, zużyte baterie, zużyte strzykawki, opakowania po dezodorantach przy jednoczesnym automatycznym rozpoznawaniu danego rodzaju frakcji i przekierowaniu go do odpowiedniej komory, w której nastąpi utylizacja odpadu poprzez właściwe rozdrobnienie/zgniecenie
 • Urządzenie będzie:
  • Identyfikowało użytkownika za pomocą na następujących technologiach: Bluetooth Beacon, GSM/LTE, LoRa, SigFox, ZigBee, itp.
  • wykorzystywało kamery do rozpoznawania rodzaju frakcji umieszczonej we wrzutni,
  • posiadało jedną wrzutnię, która automatycznie po zweryfikowaniu rodzaju odpadu będzie przerzucała odpad do odpowiedniej komory, gdzie w zależności od rodzaju odpadu dana frakcja będzie kruszona lub zgniatana,
  • miało budowę modułową dzięki czemu możliwa będzie jego dowolna modyfikacja, np. odjęcie modułu w przypadku braku miejsca wokół urządzenia,
  • wyceniało umieszczony we wrzutni surowiec i wpłacało za niego odpowiednie wynagrodzenie.

 

Wartość projektu: 5 026 564,39 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 559 266,89 PLN

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem jest opracowane urządzenie recyklingowe (recyklomat) do rozpoznawania, segregowania i wstępnej utylizacji wielu rodzajów odpadów tj. aluminium, szkło, PET, zużyte baterie, zużyte strzykawki, opakowania po dezodorantach itp.
Maszyna ta jest urządzeniem w pełni zautomatyzowanym, wyposażonym w jedną komorę wrzutową, która automatycznie weryfikuje rodzaj odpadu i automatycznie przydziela ją do odpowiedniej komory wyposażonej w dedykowany moduł rozdrabniania/zgniatania frakcji wrzutowej.
Urządzenie automatycznie wycenia dany odpad i wypłaca odpowiednie wynagrodzenie za recykling w postaci punktów w aplikacji poprzez Platforme EcoTech System. Urządzenie dzięki budowie w dwóch wersjach wewnętrznej i zewnętrznej umożliwia segregacje odpadów w 24H na dobę przez 7 dni w tygodniu.