Fundusze Europejskie

www.dreamsart.pl

Projekt pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Aqmet Sp. z o.o. sp.k.”

 

Cele projektu:

  • rozwój dotychczas funkcjonującego w strukturach firmy działu badawczo-rozwojowego Aqmet Sp. z o.o. sp.k i stworzenie tym samym profesjonalnego Centrum Badawczo Rozwojowego Aqmet,
  • przeprowadzone kompleksowych prac badawczo-rozwojowych,
  • zakup i doposażenie Centrum B+R w maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinach mających największy wpływ na zapewnienie długookresowej przewagi konkurencyjnej oraz innowacyjnej na rynku,
  • osiągnięcie pozycji lidera innowacji.

 

Planowane efekty:

  • utworzenie kompletnego, zdolnego do kompleksowej realizacji projektów B+R, centrum badawczo-rozwojowego Aqmet,
  • wprowadzenie do oferty firmy czterech innowacyjnych urządzeń z rodziny automatycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz urządzeń czyszczących sterowanych elektronicznie o cechach i funkcjonalnościach niespotykanych na rynku globalnym

Wartość projektu: 8 102 010,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 305 450,00 PLN