Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Opracowanie urządzenia recyklingowego do rozpoznawania, segregowania i wstępnej utylizacji odpadów wielu rodzajów oraz ich wyceny
i wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia za recykling.” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na promocję projektu, szczegółowo opisaną w punkcie III niniejszego zapytania.

Zapytanie rozeznanie rynku wersja .pdf

Zapytanie rozeznanie rynku wersja .docx