We wszystkim co robimy poszukujemy innowacji prowadzących do efektywności i zadowolenia klienta.
Specjalizujemy się w produkcji automatycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych, prowadzeniu działalności usługowej w zakresie prototypowania maszyn i urządzeń.

Nasze produkty
Nasze usługi
Dotacje UE

dotacja_01

AQMET zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. "Wdrożenie technologii produkcji automatycznych urządzeń pocztowych bazujących na technologii GSM".

Informacje o projekcie 4.3 POIG

dotacja_02

AQMET zrealizował również projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. "Wdrożenie sieci szaf nadawczo-odbiorczych przesyłek logistycznego systemu usług pralniczych".

Informacje o projekcie 4.4 POIG PRALNIOMATY

dotacja_02

AQMET zrealizował również projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. "Wdrożenie do produkcji automatycznych terminali samoobsługowych bazujących na technologii MULTIFLEX".

Informacje o projekcie 4.4 POIG MULTI

dotacja_02

AQMET zrealizował również projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. "Innowacyjny system ERP wraz z hurtownią danych dla branży pocztowej w formule Software-as- a-Service".

Informacje o projekcie 8.2 POIG

dotacja_02

AQMET zrealizował również projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia pilotażowego "Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej" DEMONSTRATOR+ pt. "Pilotażowa instalacja rozproszonych urządzeń modułowych działających w oparciu o koncepcję reverse logistic".

Raport z funkcjonowania sieci multi 18.05.2015

Informacje o projekcie Demonstrator +

dotacja_02

AQMET zrealizował również projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu AQMET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej".

Informacje o projekcie 6.1 POIG